Skip to main content

Happy Teacher’s Day


October 5, 2023

Happy Teacher’s Day sa among mga pinalanggang magtutudlo❤️
Daghang salamat sa inyong sakripisyo ug kakugi❤️