Skip to main content

Kasayuran kabahin sa Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)


February 9, 2023

1, Unsa kining Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD)?
2. Unsa ang mga sintomas niini?
3. Unsaon nga malikayan ang HFMD?
4. Kanus-a kinahanglan magpakonsulta sa doktor?
Palihug atong basahon og sayran ang infographics kabahin sa HFMD 👇