Skip to main content

Magmatngon sa Dengue Fever


October 14, 2022

Gipahibalo ang tanan nga
adunay mga ACTIVE CASES sa dengue fever sa barangay ARPILI, BUANOY ug PRENZA.
Ang dengue fever makuha pinaagi sa pinaakan sa lamok nga nagdala ug dengue virus.
Simtomas sa dengue:
✅️Hilanat pwede 2 to 7 ka adlaw
✅️Panakit sa kalawasan
✅️Pianakit ilawm sa mata
✅️Pangapoy
✅️Panurok sa panit
✅️Sunggo
✅️Panakit sa tiyan
✅️Pagsige ug suka
✅️Kape nga color nga sinuka ug itom nga hugaw
✅️Lisud ug ginhawa
Aron malikayan ang dengue, hinumduman ug buhaton natu ang 4S:
📣Search and Destroy: Tabunan ang mga sudlanan ug tubig, pulihan ang tubig sa mga water vase taga semana, limpyohan ang sandayong sa mga dahon, hipuson ang mga basura nga pwede makasawd ug tubig, sama sa mga botelya ug lata.
📣Self-Protection Measures:
Pagsul-ob ug tag-as ug bukton nga mga sinina ug pantalon; paggamit ug mosquito repellent kadaadlaw
📣Seek Early Consultation:
Konsulta dayon ug doctor kung naay hilanat sobra 2 ka adlaw ug naay panurok sa panit.
📣Say Yes to Fogging:
Kung naa lang padung nga pagdaghan sa kaso sa dengue
‼️Sa mga nagsuspect ug Dengue, importante ang kanunay pag-inom ug tubig, ug pagkonsulta dayon sa doctor.
Magkahiusa kitang tanan kontra sa Dengue!