Magmatngon sa Dengue Fever


October 14, 2022

Gipahibalo ang tanan nga
adunay mga ACTIVE CASES sa dengue fever sa barangay ARPILI, BUANOY ug PRENZA.
Ang dengue fever makuha pinaagi sa pinaakan sa lamok nga nagdala ug dengue virus.
Simtomas sa dengue:
✅️Hilanat pwede 2 to 7 ka adlaw
✅️Panakit sa kalawasan
✅️Pianakit ilawm sa mata
✅️Pangapoy
✅️Panurok sa panit
✅️Sunggo
✅️Panakit sa tiyan
✅️Pagsige ug suka
✅️Kape nga color nga sinuka ug itom nga hugaw
✅️Lisud ug ginhawa
Aron malikayan ang dengue, hinumduman ug buhaton natu ang 4S:
📣Search and Destroy: Tabunan ang mga sudlanan ug tubig, pulihan ang tubig sa mga water vase taga semana, limpyohan ang sandayong sa mga dahon, hipuson ang mga basura nga pwede makasawd ug tubig, sama sa mga botelya ug lata.
📣Self-Protection Measures:
Pagsul-ob ug tag-as ug bukton nga mga sinina ug pantalon; paggamit ug mosquito repellent kadaadlaw
📣Seek Early Consultation:
Konsulta dayon ug doctor kung naay hilanat sobra 2 ka adlaw ug naay panurok sa panit.
📣Say Yes to Fogging:
Kung naa lang padung nga pagdaghan sa kaso sa dengue
‼️Sa mga nagsuspect ug Dengue, importante ang kanunay pag-inom ug tubig, ug pagkonsulta dayon sa doctor.
Magkahiusa kitang tanan kontra sa Dengue!

About Us

Office Hours

Office Hours:
Open Monday to Friday
8:00 AM - 5:00PM
for public services

Contacts

Telephone Numbers:
(032) 254 2171
(032) 254 2173
(032) 254 2175
(032) 345 8220

Email Add: lgu_balamban[at]yahoo.com

Visitor Counter

Location

Facebook Page

Republic of the Philippines

All content is in the public domain unless otherwise stated.

About GoVPH

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.

GOV.PH
Open Data Portal
Official Gazette
To Top
© Municipality of Balamban, Cebu. All rights reserved. Powered by .